Ruoan vastuullinen hankinta

Ruoan vastuullinen hankinta

Kala ja vihannekset ovat valikoimamme pääelintarvikkeet. Käytämme myös monia muita aineksia. Esimerkiksi porsaanlihaa pyöryköissä ja öljyä ja mausteita ateriatuotteissa.

Kun harkitsemme aineksien hankintaa, otamme aina huomioon niiden jäljitettävyyden, eläinten hyvinvoinnin sekä ympäristölliset ja eettiset kysymykset. Noudatamme lisäksi luonnollisesti kaikkia elintarvikkeiden turvallisuusvaatimuksia ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia. 

Kun kehitämme toimintatapojamme, lähestymistapamme on riskiin perustuva. Noudatamme muitakin periaatteita kuin vain lainsäädäntöä. Otamme huomioon kysymykset, jotka ovat tärkeitä sekä kuluttajille  että liiketoiminnallemme.

Eläinten hyvinvoinnin parantaminen

Elintarviketeollisuudessa on kasvava huoli liittyen tuotantoeläinten hyvinvointiin, turvallisuuteen ja koko elintarvikeketjun vastuullisuuteen. Jaamme tämän huolen, minkä takia vaadimme siipikarjan, kananmunien ja lihan toimittajiltamme enemmän kuin mihin laki meitä velvoittaa.

 

Pystymme jäljittämään käyttämämme lihan alkuperän. Kaikki lihantuotantoon käyttämämme eläimet tainnutetaan ennen teurastusta. Kaikille eläimille tarjotaan asianmukaista hoitoa kärsimysten minimoimiseksi. Antibiootteja käytetään vain tarvittaessa, eikä koskaan kasvun lisäämiseen.

 

Käyttämämme siipikarja tulee lattiakanaloista vuoden 2019 loppuun mennessä ja käytämme laadukasta, kasviperäistä rehua. Kalan käyttö rehussa (esim. kalaöljy tai kalajauho) on sallittua, kunhan se tulee vastuullisista lähteistä (perustuen YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön eettisiin ohjeisiin vastuullisille kalantuottajille). Olemme allekirjoittaneet ECC-sitoumuksen (European Chicken Commitment) ja lupaamme siten yhdessä toimittajiemme kanssa parantaa tuotteissamme käytetyn siipikarjan hyvinvointia ja täyttää sitoumuksen vaatimukset vuoteen 2026 mennessä koko tuotevalikoimamme osalta.

 

Vuodesta 2013 olemme tehneet töitä sen eteen, että käyttämämme kananmunat ovat peräisin lattiakanaloista. Suurin osa tuotevalikoimastamme ylittää jo nyt nämä tavoitteet ja uskomme, että muutos on viety loppuun muutaman vuoden kuluttua.

 

Noudatamme kansallista ja EU-lainsäädäntöä tuotantoeläinten kasvatuksessa ja lihatuotteiden valmistuksessa.

Kestävästi hankittu palmuöljy

Palmuöljy liitetään usein sademetsien elinolosuhteiden tuhoutumiseen, joka vaikuttaa myös metsien luonnollisiin lajeihin. Emme ole huomattava palmuöljyn käyttäjä. Useimmissa resepteissä käytämme vaihtoehtoisia öljyjä, esimerkiksirypsi- tai auringonkukkaöljyä. 

Hankimme palmuöljyn vastuullisesti ja sovellamme erillistä Roundtable for Sustainable Palm Oil -sertifiointia (RSPO). Yli 90 % palmuöljystämme on RSPO-sertifioitua, ja teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa, jotta voimme sertifioida myös jäljellä olevan määrän. Emme hyväksy luovutuskelpoisten sertifikaattien järjestelmiä (book and claim -järjestelmät).  

Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa ihmisoikeuksien eteen

Tuotteissamme käytettäviä aineksia ovat kasvattamassa ja tuottamassa tuhannet ihmiset. Pyrimme varmistamaan, että jokaista ihmistä toimitusketjussamme kohdellaan hyvin. Sovellamme eettisiä periaatteita ja toimenpiteitä ja järjestämme oikeanlaista koulutusta työntekijöillemme.

Sovellamme Kansainvälisen työjärjestön (ILO) periaatteita, joita myös toimittajiemme on sovellettava. Noudatamme toimittajiemme kanssa myös paikallisia työlainsäädäntöjä.

Toimittajien on noudatettava Nomad Foodsin Euroopan toimittajia koskevia sääntöjä, jotka ovat osa kaupankäyntimme ehtoja. 

Lisäksi vaadimme toimittajiltamme Supplier Ethical Data Exchange, eli SEDEX-rekisteröitymistä ja itsearviointikyselyn suorittamista. Sedex on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka edistää vastuullisia ja eettisiä liiketoimintatapoja maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa. 
Vaadimme toimittajiamme noudattamaan myös riippumatonta eettistä standardia, jonka todentaa ulkoinen tarkastaja. 

Profiloinnilla voimme tunnistaa toimitusketjut, jotka saattavat vaatia erikoistarkkailua. Tällä tavalla voimme myöhemmin toteuttaa ennakoivia toimenpiteitä, esimerkiksi keskustella toimittajan kanssa riskeistä ja niiden vähennystoimista.

Jos toimittaja ei pyri estämään ihmisoikeuksiin kohdistuvia rikkomuksia, yritämme parantaa tilannetta toimittajan kanssa aina, jos ja kun se on mahdollista. Vakavien rikkomusten tapauksessa meillä on oikeus katkaista liiketoimintasuhde toimittajan kanssa.